Konstrukcja dachu drewniana z Elbląga

Więźba dachowa kojarzy się zwykle z ręczną pracą cieśli, np. skandynawskich mistrzów siekiery. Tak jak przed wiekami, fińscy i norwescy budowniczowie wznoszą tradycyjne domy z bali tylko za pomocą tego właśnie narzędzia, które w ręku biegłego rzemieślnika zadziwia nieoczekiwaną precyzją i lekkością pracy.

Konstrukcja dachu drewniana – dachy na miarę z dopasowanego materiału

Cenne tradycje dobrze jest łączyć z rozwojem technologii. Dlatego też działający w Elblągu od ponad 20 lat Tartak Ligora sięga jedynie po wyselekcjonowane, szlachetne drewno sosen i świerków oraz nowoczesny park maszynowy, pochodzący m.in. z założonej ponad 30 lat temu w stanie Indiana cenionej na świecie firmy Wood-Mizer. Nietypowe konstrukcje dachu drewnianego wykonywane w Tartaku wymagają również zastosowania drewna klejonego KVH (niem. KonstruktionsVollHolz, nazwa zastrzeżona dla wytwórców z Niemiec i Austrii).  Jest to nowoczesny materiał, sprawdzający się i zalecany nie tylko na więźby, lecz również jako budulec ścian, belek do suchej zabudowy oraz legarów pod deski podłogowe.  

Kształt wykonywanych w Elblągu wiązarów jest dopasowany do konkretnej połaci dachu, a łączenie elementów drewnianych odbywa się przy pomocy płytek kolczastych (ang. nail plate). Płytki te, zwane też płytkami wielokolcowymi, gwoździowymi lub kolczatkowymi, wynaleziono w roku 1952 z myślą o łączeniu właśnie wiązarów. Są wytwarzane z ocynkowanej blachy stalowej z wytłoczonymi po jednej stronie kolcami, które pozwalają na wciśnięcie płytki za pomocą specjalnej prasy w elementy drewniane tworzące konstrukcje dachu drewnianego. Siła nacisku prasy może wynosić nawet 50 ton.

Podstawową zaletą płytek kolczastych jest zachowanie maksymalnej precyzji prefabrykatów oraz powtarzalności i dokładności wymiarów. Przestrzeganie w Tartaku europejskich norm technicznych (European Norm, EN) i certyfikacja procesu produkcji zapewnia trwałość i bezpieczeństwo każdego połączenia płytką kolczastą, również w przypadku konstrukcji o nietypowych kształtach i dużych rozpiętościach. Więcej szczegółów i zdjęcia zrealizowanych więźb można znaleźć wchodząc na stronę https://wiazarydrewniane.pl/drewniana-konstrukcja-dachu/.

Optymalizacja przebiegu budowy

Najlepsze parametry więźby dachowej, a w konsekwencji całej konstrukcji dachu drewnianego, zapewnia zamówienie jej u producenta. Takie rozwiązanie jest również korzystne z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż przeciętny koszt prefabrykowanej więźby jest o ok. 60 % niższy niż tradycyjnych krokwi wykonywanych przez cieślów na placu budowy.

Ważną dla inwestora zaletą przyspieszającą zakończenie prac przy dachu budynku jest bardzo szybki montaż. Wytworzone w nowoczesnej hali produkcyjnej konstrukcje dachu drewnianego doświadczeni monterzy Tartaku Ligora instalują na budynku w ciągu 1-2 dni. Cała konstrukcja dachu drewniana jest przywożona na miejsce na specjalistycznych pojazdach tuż przed instalacją, dzięki czemu odpada potrzeba długotrwałego składowania belek na placu budowy.

Trwałość na wiele pokoleń gwarantuje stosowana przez Firmę innowacyjna metoda konserwacji drewna, zapobiegająca rozwojowi grzybów i szkodników.  Oprócz tego, dostępny na stronie internetowej Tartaku certyfikat BV-COC-132439 poświadcza, że przetwarzanie i handel drewnem i innymi produktami leśnymi odbywa się zgodnie z prawem Unii Europejskiej (https://wiazarydrewniane.pl/certyfikaty/).